Barfrøstua fra 1700-tallet

Barfrøstua på Nystu Undset ble fredet i 1924. Selve østerdalsstua er fra 1700-tallet, mens barfrøet ble satt inntil på begynnelsen av 1800-tallet. Stua er helt intakt takket være en omfattende antikvarisk restaurering først på 1930-tallet. Den ble da flyttet fra gardstunet og opp på Tonkallhaugen, ei idyllisk slette i beitelandskapet ovenfor garden.

I perioden 2008-2011 ble stua restaurert på nytt etter antikvariske prinsipper ved hjelp av Henning Søndmør (Sømåen tradisjonhandverk). Å restaurere et gammelt hus er en reise tilbake i historien og livet som ble levd i disse østerdalsstuene fra 1600-tallet og framover til første del av 1900-tallet. På denne reisen ble vi mektig imponert over kunnskapen de hadde for virkekvalitet og estetikk for å nevne noe. Det var jobb døgnet rundt i perioder, men interessen for gamle hus og ivaretakelse av bygningsarven ble bare større og større. Vi er utrolig takknemlige for å få lov til å forvalte en så viktig del av bygningsarven vår og gleder oss til å formidle den videre.